Reel Sektör Hazine ve Risk Yönetimi

Türkiye’nin öncü kurumsal şirketleri tarafından kullanılmakta olan Reel Sektör Hazine ve Risk Yönetimi Yazılımı, finansal karar alma süreçlerini destekleyen özellikler içermektedir. Bu ürün, kullanıcılara nakit akışı tahminleri yapma ve bunlar üzerinden geliştirilen senaryolar altında etkin karar alma olanağı sağlamaktadır. Kurum bünyesindeki mali bilgilerle piyasa verilerini birleştiren ürünümüz, karar alıcıların ihtiyacına uygun farklı düzeyde raporlar üretmektedir.Bilançoda yer alan kredi, mevduat, türev ürünleri gibi bileşenlerin sisteme otomatik olarak aktarılmasıyla kurumun mevcut mali durumunun resmini çekmektedir. Çözümümüz, kısa ve orta vadeli projeksiyonlar sayesinde, kurumun likidite riski ve karlılık analizi sonuçları türetmektedir. Yazılımımız, kurumun belirlemiş olduğu risk limitleri dahilinde erken uyarı mekanizmaları oluşturulmaktadır. Kur, faiz ve emtia risklerinden korunma amacıyla kullanılan türev ürünlerinin değerlemesi de sistemimiz altında gerçekleştirilmektedir. Ürününümüz, riskten korunma stratejilerinin (hedging) en etkin biçimde uygulanması için kullanıcı dostu bir altyapı sunmaktadır.

 

Özellikler:

  • Tüm Hazine İşlemlerini (Kredi, Mevduat, Hisse, Fon, Döviz ve Türev işlemler) raporlanır.
  • Nakit Akışı raporlarını üretir. Faaliyetlerden kaynaklı nakit akışları ERP sisteminden entegrasyonla alır.
  • Mevduat, kredi ve türev ürünlerin nakit akışı etkisi modellenir. Farklı Senaryo Analizleri altında kısa ve orta vade nakit akışı projeksiyonları üretilir.
  • Şirket, banka ve döviz bazında mevduat raporları üretir. Kredi, teminat, komisyon, gibi bilgiler dikkate alınarak kredi raporları üretilir.
  • Döviz vaziyeti farklı kırılımlar için oluşturulur ve raporlanır.
  • Kuruma özgü raporların düzenli olarak çıkarılıp ilgili kişilere yönlendirilmesini sağlar. Mobil uyumlu ekranları sayesinde dashboard ve farklı trend raporlarını yöneticilerin kullanımına açar.
  • Faiz, döviz ve emtia türevleri sisteme girilir. İşlem girişleri esnasında istenen limit kontrolleri yapılır.
  • Türevlerden kaynaklı risk ve teminat yönetimini gerçekleştirir.
  • Grup şirketi, portföy, banka, pozisyon bazında risk limitleri belirlenir ve yönetilmesini sağlar
  • VaR, Expected Shortfall, Strest Testi, Senaryo Analizi, CFaR gibi ileri risk metrikleri hesaplanır ve raporlanır.